Y Gelli - Bed & Breakfast

Y Gelli - Bed & Breakfast

 

 

 
~ Eryri ~

Galeri

Dyma luniau ychwanegol o Y Gelli ac ambell i lun o’r tirlun prydferth sydd yn Parc Cenedlaethol Eryri ac atyniadau eraill lleol.

 Eryri
Lan y môr yn Llanfairfechan
Gerddi Bodnant
Tren fach Yr Wyddfa
Gerddi Bodnant
Porthaethwy
Pen grisiau
Y cyntedd
Ystafell teuluol
Y brif ystafell wely
Yr ardd yn Y Gelli B&B
Y Gelli B&B
Y Gelli B&B
Brecwast yn Y Gelli B&B
Y Gelli B&B
Edrych fyny at Garreg Fawr o Y Gelli B&B
Llanfairfechan
Yr ardd
Croeso i Y Gelli
Yr ardd yn Y Gelli

© Hawlfraint y Goron (2009) Croeso Cymru

 
 

Y Gelli Gwely a Brecwast
Ffordd Aber, Llanfairfechan
Conwy, UK, LL33 0HR

F. 01248 680 643
E. croseo@y-gelli.co.uk