Y Gelli - Bed & Breakfast

Y Gelli - Bed & Breakfast

 

 

 
Ffurflen Ymholiad

 

 

 

 
 

 

* Angen

Cysylltwch Ni

I gysylltu gyda ni ffôniwch, gyrwch e-bôst neu cwbwlhewch y ffurflen drws nesaf. Edrychwn ymalen i glywed ganddoch.

Cyfeiriad:

Y Gelli
Ffordd Aber
Llanfairfechan
Conwy
LL33 0HR
UK

Ff. 01248 680 643
E. croseo@y-gelli.co.uk


Teithio i Y Gelli

Mewn Car:

Saif Llanfairfechan ar Ffordd Ddeuol A55 Arfordir Gogledd Cymru (rhwng Cyffordd 14 a 15), rhwng Conwy a Llandudno i’r Dwyrain a Bangor i’r Gorllewin ac mae o fewn cyrraedd hawdd i Gaer, Manceinion, Lerpwl a Chanoldir Lloegr. Gall pobl sy’n teithio i Iwerddon ac oddi yno fod yn ymlacio’n braf yn y gwesty o fewn awr i’r porthladd fferi yng Nghaergybi, ac o’r herwydd mae’n lle delfrydol i aros ynddo cyn eich siwrnai i’r Ynys Werdd neu ar ôl eich siwrnai oddi yno.

Saif Llety Gwely a Brecwast Y Gelli Gogledd Cymru ar Ffordd Aber, sef y brif ffordd i Lanfairfechan lai na hanner milltir o ffordd yr A55 ar ochr Bangor.

Ar Drafnidiaeth Gyhoeddus:

Ar drên:
Yn Llanfairfechan y mae’r orsaf drenau agosaf, sy’n oddeutu 1.5 milltir o’r Gelli. Mae’r orsaf ar y brif linell reilffordd rhwng Caer a Chaergybi, ond sylwer mai stopio drwy gais yn unig a wna ac nid yw pob trên yn stopio yn yr orsaf. www.nationalrail.co.uk

Ar fws:
Mae Llanfairfechan ar lwybr bysiau Rhif 5 a 5X Caernarfon - Llandudno. Mae’r arosfannau bys agosaf ar gyfer pa bynnag gyfeiriad yn hwylus ar y garreg drws 50 metr yn unig o’r Gelli. www.arriva.co.uk


Google Maps
 
 

Y Gelli Gwely a Brecwast
Ffordd Aber, Llanfairfechan
Conwy, UK, LL33 0HR

F. 01248 680 643
E. croseo@y-gelli.co.uk