Y Gelli - Bed & Breakfast

Y Gelli - Bed & Breakfast

Brecwast yn Y Gelli B&B
Oriawr haul yn yr ardd
Ystafell newid yn yr brif ystafell wely
Yr ardd yn blodeuo yn Y Gelli B&B
The Hall
The Hall

 

 

 
~ Brecwast yn Y Gelli B&B ~

Cyfleusterau’r Gelli

3 ystafell wely fodern en-suite:

Teledu digidol
Cyfleusterau gwneud te a choffi
Peiriant sychu gwallt
Llieiniau esmwyth bob dydd
Digonedd o le parcio diogel oddi ar y ffordd
Garej sy’n cloi ar gyfer beiciau a beiciau modur
Cadeiriau hasul ar y patio
Gerddi mawr godidog
Cinio pecyn ar gael (drwy drefniant)
Cyfleusterau’r rhyngrwyd
Ar agor drwy’r flwyddyn

Nid ydym yn cynnig prydau gyda’r nos ar hyn o bryd, er hynny, ceir digonedd o lefydd bwyta amrywiol yn lleol yn y pentref, gan gynnwys bwyty, tafarn, caffis, siopau brechdanau ac unedau bwyta allan, oll yn cynnig bwyd rhesymol o ansawdd da.


Brecwast

Mae brecwast wedi’i goginio neu frecwast cyfandirol ar gael rhwng 7 a 9.30am yn yr ystafell fwyta fawr helaeth ar y llawr gwaelod, sy’n edrych dros yr ardd sydd wedi’i thirlunio’n odidog a’r patio. Caiff popeth ei goginio’n ffres ac yn union i’ch dant personol chi, gan ddefnyddio cynhwysion lleol pryd bynnag y bo hynny’n bosib. Bydd y dewis canlynol (bwyd a diod) ar gael i frecwast bob bore:

Brecwast Cymreig wedi’i goginio: gan gynnwys cig moch, selsig, wy (wyau wedi’u potsio, wedi’u sgramblo, wedi’u berwi neu wedi’u ffrïo), ffa pob, madarch, bara wedi’i ffrïo, tomato ayb
Omlet
Dewis o rawnfwydydd
Dewis o iogwrt
Sudd ffrwythau
Te a Choffi Ffres
Bara a thost brown neu wyn
Dewis o farmalêd a jamiau ffrwythau
Uwd
Dewis o ffrwythau ffres

Felly, os ydych chi’n hoff o damaid ysgafn ynteu pryd sylweddol ar ddechrau’r dydd, gallwn ni fodloni’ch anghenion.

Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw ofynion dietegol arbennig neu alergeddau, ac fe wnawn ein gorau i ddarparu ar eich cyfer.

 
 

Y Gelli Gwely a Brecwast
Ffordd Aber, Llanfairfechan
Conwy, UK, LL33 0HR

F. 01248 680 643
E. croseo@y-gelli.co.uk