Y Gelli - Bed & Breakfast

Y Gelli - Bed & Breakfast


 

 

 

Atyniadau Lleol

Pentref glan-y-môr Fictoraidd bychan, cyfeillgar yw Llanfairfechan lle ceir golygfeydd trawiadol o’r môr dros Afon Menai, y Gogarth ac Ynys Môn. Gyda llwybrau beiciau, llwybrau natur a chyfleoedd i wylio adar o fewn tafliad carreg, mae’r Gelli yn cynnig y safle perffaith i chi ddianc yno oddi wrth bopeth, yr oll y mae angen i chi ei wneud yw eistedd yn ôl ac ymlacio neu gallwch gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden mwy egnïol.

I deuluoedd:

Mae gan Lanfairfechan filltiroedd lawer o draethau gwych i chi eu harchwilio ynghyd â phromenâd palmantog mawr, felly peidiwch ag anghofio’ch bwced a’ch rhaw. Mae arno ddau gaffi ardderchog lle cewch bopeth o hufen iâ i bryd mawr wrth y bwrdd. Ceir dau le chwarae i blant, un gyda phwll padlo, a’r llall gyda pharc sgrialu mawr.

Ceir nifer o dafarndai, caffis (bwyta allan a bwyta mewn) ynghyd â bwyty yn y pentref. I’r rheini y mae’n well ganddynt hunanarlwyo, ceir dwy siop groser (Spar a Co-op) i brynu eich nwyddau ohonynt, fel na fydd angen i chi ymorol am hynny cyn i chi deithio! Ceir hefyd fanc (HSBC), a llyfrgell a Swyddfa Bost.


I rai sy’n hoff o’r awyr agored:

Mae Llanfairfechan yn ganolfan ardderchog i’r rheini sy’n mwynhau cerdded, gyda llwybrau sy’n addas i bob oedran a gallu. I’r golffwyr yn eich mysg, ceir cwrs naw thwll ynghyd â chlwb sy’n croesawu pobl sy’n ymweld â’r pentref, a cheir clybiau golff mwy eraill ym Mangor, Conwy a Chaernarfon gerllaw. Ychwanegwch at y gweithgareddau hyn chwaraeon dŵr, pysgota, marchogaeth a gwarchodfeydd natur (mae Llanfairfechan yn ardderchog ar gyfer gwylio adar), a cheir rhywbeth i bawb.


I rai sy’n hoff o ddiwylliant:

Mae Gogledd Cymru’n llawn hanes a diwylliant ac mae Llanfairfechan mewn safle delfrydol ar gyfer ymweld â llawer o fannau diddorol. Rydym yn ganolog i ardal sydd â nifer o gestyll – safleoedd Treftadaeth y Byd, sef Caernarfon, Castell Biwmares a Chastell Conwy, ynghyd â chastell Dolbadarn a Dolwyddelan; gallwch gyrraedd y rhain oll mewn hanner awr.

Ychwanegwch at hyn atyniadau Castell Penrhyn, Plas Newydd a Gardd Bodnant, a Chastell Gwydir, cadeirlan hardd Bangor ac atyniadau eraill, yna mae Llanfairfechan yn safle delfrydol i ymweld â llawer o’r safleoedd hanesyddol sydd gan yr ardal i’w cynnig.

Ceir sinema aml-sgrîn yng Nghyffordd Llandudno sydd gerllaw, ynghyd â theatr ardderchog yn Llandudno gyda sioeau rheolaidd i’w gweld. Gall siopwyr fynd am dro i’r canolfannau siopa mawr sydd gerllaw ym Mangor a Llandudno. Yng Nghyffordd Llandudno y mae’r ganolfan hamdden agosaf, a cheir pwll nofio mawr ym Mangor.


Digwyddiadau Lleol:

Am mwy o wybodaeth ynglyn a digwyddiadau yng Ngogledd Cymru edrychwch ar y dolenni canlynol:

www.eventsnorthwales.co.uk
www.nwt.co.uk
www.visitwales.com

Dolenni Diddorol:

www.thegladstone.co.uk (Ty bwyta lleol)
www.globalrescueservices.org.uk (Hyfforddwyr)
www.llanfairfechan-croquet.iccommunities.co.uk (Clwb Croquet)
Attractions in Conwy  (I Know Wales)

 
 

Y Gelli Gwely a Brecwast
Ffordd Aber, Llanfairfechan
Conwy, UK, LL33 0HR

F. 01248 680 643
E. croseo@y-gelli.co.uk