Y Gelli - Bed & Breakfast

Y Gelli - Bed & Breakfast

 

 

 
~ Ystafell cawod yr ystafell wely deleuol wedi'i adnewyddu ~

Ystafelloedd Gwely

Mae gan Y Gelli dair ystafell wely ar gael o £25 y noson pob person, gyda’r tair yn en-suite gyda theledu digidol, cyfleusterau gwneud te / coffi, llieiniau esmwyth a pheiriant sychu gwallt, gan gynnwys:

Y brif ystafell welyY brif ystafell welyEn-suiteCwpwrdd dillad yn y brif ystafell welyGwely dwbwl yn y brif ystafell welyDwy wely senglYstafell deuleuolYstafell deuleuolCyfleusterau te a choffiGwely sengl yn y ystafell deuleuol

Ystafell 1: Y Brif Ystafell Wely:

Mae’r ystafell wely ddwbl braf hon, a adnewyddwyd yn ddiweddar, sydd ag ystafell wisgo drws nesaf gyda wardrob osod fawr a drychau arni, yn cynnig digonedd o le i storio a lle i ymlacio gan edrych dros yr ardd. I gwblhau’r ystafell cadwyd rhai o’r nodweddion gwreiddiol, gan gynnwys hen le tân haearn bwrw, ac mae’n fwy helaeth a moethus na’r rhan fwyaf o ystafelloedd gwestai!

Ystafell 2: Ystafell Dau Wely:

Ceir dau wely sengl yn yr ystafell hon ynghyd ag ystafell ymolchi ar wahân gyda chawod, toiled a bath. Ceir lle i storio yn y cypyrddau gosod, mae wedi’i haddurno â lliwiau golau ffres ac mae’n gynnes ac yn glyd i’r rheini sydd eisiau rhannu.

Ystafell 3: Ystafell Deulu:


Mae’r ystafell deulu’n cynnig gwely dwbl mawr a gwely sengl yn yr un ystafell. Ceir digonedd o le i storio, toiled a chawod ar wahân, dyma’r ystafell berffaith i rieni â phlant ifanc.

Mae cotiau teithio a chadeiriau uchel ar gael yn rhad ac am ddim os gofynnwch amdanynt.

Prisiau’r Ystafelloedd Gwely

Mae prisiau’r ystafelloedd gwely’n amrywio gydol y flwyddyn, yn ddibynnol ar yr ystafell, y tymor a hyd eich arhosiad, ond mae’r prisiau’n dechrau o £30 yr un y noson.

Mae disgownt ar gael i blant dan 12 oed.

 
 

Y Gelli Gwely a Brecwast
Ffordd Aber, Llanfairfechan
Conwy, UK, LL33 0HR

F. 01248 680 643
E. croseo@y-gelli.co.uk