Y Gelli - Bed & Breakfast

Y Gelli - Bed & Breakfast

 

 

 

Termau ac Amodau

Prisiau’r Ystafelloedd Gwely

Mae prisiau’r ystafelloedd gwely’n amrywio gydol y flwyddyn, yn ddibynnol ar yr ystafell, y tymor a hyd eich arhosiad, ond mae’r prisiau’n dechrau o £25 yr un y noson.

Mae disgownt ar gael i blant dan 12 oed.

Rheolau

•Dim ysmygu o gwbl
•Mae croeso i blant
•Dim anifeiliaid anwes yn y tŷ
•Cewch gyrraedd o 4pm ymlaen (neu’n gynharach drwy drefniant)
•10.30am yw’r amser gadael


Talu

Gofynnwn am daliad drwy siec neu arian parod yn unig. Yn anffodus, ni allwn dderbyn cardiau credyd na debyd ar hyn o bryd. (Mae peiriant arian 24 awr ar gael yn y pentref os oes arnoch ei angen.)

Gofynnwn am flaendal o £50 neu 20% (pa bynnag swm yw’r mwyaf) ar gyfer pob archeb a wneir ymlaen llaw.

Ni roddir ad-daliad os byddwch yn canslo o fewn 48 awr i’r arhosiad neu gallwch ddefnyddio’r blaendal ar gyfer archebion yn y dyfodol.

 
 

Y Gelli Gwely a Brecwast
Ffordd Aber, Llanfairfechan
Conwy, UK, LL33 0HR

F. 01248 680 643
E. croseo@y-gelli.co.uk