Y Gelli - Bed & Breakfast

Y Gelli - Bed & Breakfast

 

 

 

Gwefan newydd Y Gelli

» 11 Mawrth '09

Mae Annwen & Arwel yn falch iawn o lawnsio ei gwefan newydd i hyrwyddo croeso cynnes sydd ar gael bob amser yn Y Gelli.

Mae'r gwefan newydd yn galluogi ni gynnwys gwybodaeth am digwyddiadau lleol ac yng Ngogledd Cymru.

Gadewch i ni wybod eich barn am y wefan newydd hwn.

 

 

 

 

 
 

Y Gelli Gwely a Brecwast
Ffordd Aber, Llanfairfechan
Conwy, UK, LL33 0HR

F. 01248 680 643
E. croseo@y-gelli.co.uk